English Hungary FranceGermanyItaliaPolandRussia
Info linka: 0944 422 244Facebook Google+ Youtube
Úvodná stránka      O nás      Kontakt
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Ponúknite nám | Hľadáme | Služby | Makléri | Úvery a poistenie | Správa nehnuteľností | Info klientom | Články | Výkup nehnuteľností
Ako prebieha predaj nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie EUREX reality ?

 

Prvé stretnutie s predávajúcim

Prvým a najdôležitejším krokom je stretnutie majiteľa nehnuteľnosti s realitným maklérom. Prvé stretnutie je o zistení potrieb predávajúceho, jeho predstave o dobe predaja a taktiež predstave o cene.  Na stretnutí sú dohodnuté jasné podmienky spolupráce, čo je potvrdené uzatvorením Zmluvy o sprostredkovaní (preferujeme exkluzívne na aj na krátke časové obdobie) V tejto zmluve je jasne dohodnutá i výška odmeny pre realitnú kanceláriu (provízia) . Následne môže realitný maklér začať s prezentáciou nehnuteľnosti.

K tomu je potrebné vyhotovenie fotografií. Profesionálny realitný maklér  nafotí nehnuteľnosť kvalitným fotoaparátom , z každej miestnosti vyhotoví dostatočný počet fotografií a predovšetkým pred fotením nehnuteľnosť na fotenie pripraví tak, aby ju zájemci videli v čo najlepšom svetle.

Okrem zabezpečenia fotografií realitný maklér zisťuje potreby predávajúceho, zisťuje podrobné informácie o nehnuteľnosti. Preto prvé stretnutie predávajúceho s profesionálnym realitným maklérom trvá vo väčšine prípadov približne 30 až 40 minút.

Na prvý pohľad je to  možno dlhá doba. Ale ak má realitný maklér vedieť čo predáva, kvalitne ponuku spracovať a ponúkať ju záujmecom o kúpu, je potrebné, aby ste tento čas do predaja vašej nehnuteľnosti  venovali.

Prezentácia nehnuteľnosti

Po prvom stretnutí  s predávajúcim  realitný maklér ponuku nehnuteľnosti spracuje. Okamžite ponúkne nehnuteľnosť na predaj kupujúcim z databázy a taktiež zverejní ponuku na internete. Podľa špecifík nehnuteľnosti môže zvoliť doplnkovú prezentáciu nehnuteľnosti  (plachty, letáky, printová reklama apod.)

Komunikácia s predávajúcim

Počas predaja nehnuteľnosti je profesionálny realitný maklér v pravidelnom kontakte s predávajúcim. (min. každých 14 dní). Predávajúci je informovaný o úspešnosti marketingu, o reakciách záujemcov a realitný maklér taktiež predávajúcemu doporučuje ďalšie kroky potrebné k úspešnému zrealizovaniu predaja. (napr. vhodná cenová politika)

Obhliadka

Obhliadky nehnuteľnosti sú realizované vždy po telefonickej dohode, nikdy nie neohlásene. Prehliadku s kupujúcim vždy vedie realitný maklér a je vždy dostatočne na obhliadku  pripravený .

Zloženie rezervačnej zálohy / blokovacej kaucie

Ak má kupujúci vážny záujem o kúpu nehnuteľnosti, skladá na účet realitnej kancelárie rezervačnú zálohu. Bezodkladne po zložení rezervačnej zálohy je predávajúci o tejto skutočnosti informovaný.

Kúpna zmluva a prevod vlastníctva

Po skompletizovaní všetkých podkladov vám pripravíme do 3 pracovných dní návrh Kúpnej zmluvy. Tento dostanú zmluvné strany na odsúhlasnie / pripomienkovanie.  Po odsúhlasení znenia Kúpnej zmluvy pripravíme k podpisu potrebný počet vyhotovení Kúpnej zmluvy i Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Overené vyhotovenia Kúpnej zmluvy a Návrh na vklad vlastníckeho práva sú doručené na podateľňu príslušného Katastrálneho odboru Okresného úradu.

Počas celého procesu predaja vás podľa vašich požiadaviek  zastúpime v komunikácii s úradmi, bankami a inými tretími stranami.

Odovzdanie nehnuteľnosti

Prebehne po dohode zmluvných strán, kde na realitnou kanceláriou vyhotovený Odovzdávací protokol predávajúci  i kupujúci  spíšu stavy meračov energií v nehnuteľnosti. Následne môže byť zrealizovaná zmena odberateľa energií.

 

Chcete predať nehnuteľnosť, kontaktujte našu realitnú kanceláriu EUREX reality telefonicky na č. 0944422244, alebo e-mailom na eurexreality@eurexreality.sk , alebo využite možnosť vloženia ponuky cez formulár.

 

EUREX reality - realitná kancelária Nitra

Nehnuteľnosti Nitra -  Zlaté Morace -  Vráble - Šaľa - Galanta - Topoľčany - Hlohovec

 EUREXreality, 949 01 Nitra, mobil: 0944 422 244
E-mail: eurexreality@eurexreality.sk
Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.
Created by WEBLIFE.