English Hungary FranceGermanyItaliaPolandRussia
Info linka: 0944 422 244Facebook Google+ Youtube
Úvodná stránka      O nás      Kontakt
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Ponúknite nám | Hľadáme | Služby | Makléri | Úvery a poistenie | Správa nehnuteľností | Info klientom | Články | Výkup nehnuteľností
Vedeli ste čo je finančné sprostredkovanie ?


     Finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov vykonávané finančnými poradcami EUREX reality je bezplatná služba, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona okrem iného, túto činnosť môže vykonávať spoločnosť, ktorá je evidovaná registri Národnej banky Slovenska ako samostatný finančný agent, viazaný finančný agent, podriadený finančný agent alebo ako finančný poradca a zároveň je evidovaná v niektorom z jej podregistrov - poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a doplnkového dôchodkového sporenia.

Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sú odborné vedomosti na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva riadne a na dostatočnej odbornej úrovni a preukazuje sa:

a) úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti,

b) potvrdením o dĺžke odbornej praxe v oblasti finančného trhu ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej činnosti počas tejto odbornej praxe,

c) potvrdením o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania,

d) osvedčením o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikátom o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom.

Evidencia v týchto registroch a podregistroch je sprístupnená na internetovej stránke www.nbs.sk

 Hypotekárny úver si v súčasnosti môžete jednoducho vybaviť cez realitného makléra EUREX reality vykonávajúceho aj sprostredkovateľskú činnosť v oblasti hypotekárnych úverov, alebo poradcu v banke.

Pokiaľ ide o poradcu v banke – táto osoba Vám poskytne odborné informácie, nakoľko bol náležite vyškolený, avšak sú to stále informácie iba z domácej banky a bude sa Vás snažiť presvedčiť na najvýhodnejší produkt vo svojej banke.

Realitný maklér EUREX reality, vykonávajúci súčasne finančné poradenstvo, Vám poskytne komplexné informácie zo všetkých bánk metódou porovnávania. Výber úveru už bude na Vás na základe presných a konkrétnych informácií.  Informácie sú stále presné a aktuálne. Jeho jediným cieľom nie je úver v konkrétnej banke, ale vybavený a spokojný klient.

Čo Vám ponúkne náš finančný poradca ? Na základe Vašich vstupných údajov a základných požiadaviek Vám:

  • bezplatne zistí možnosti financovania v jednotlivých bankách – komunikácia s bankami je na dennej báze, priamo s hypotekárnymi špecialistami v jednotlivých bankách,
  • vysvetlí typy produktov, ktoré banky ponúkajú – už konkrétne podľa Vašej požiadavky. Každý z našich klientov je individualita a špecialista pre inú oblasť. Pri vzájomnej komunikácii s klientom zistíme, že situáciu vieme riešiť aj iným, pre dotyčného výhodnejším spôsobom, lenže klient nepozná to množstvo variácií, ktoré je možné urobiť, aby to bolo pre neho čo najvýhodnejšie a je dosť možné, že v ním vybranej banke, kde už bol, mu takýto spôsob nenavrhli, prípadne túto variáciu ani nemajú. Táto znalosť súvislostí v kombináciou s dlhoročnou bankovou praxou finančného sprostredkovateľa je na prospech klienta,
  • vysvetlí Vám pojmy, s ktorými sa stretne prvý a možno posledný krát pri vybavovaní hypotekárneho úveru – vinkulácia, kvitancia, záložná zmluva, návrh na vklad záložnej zmluvy, akceptovateľné ťarchy na liste vlastníctva, list vlastníctva s plombou, súhlas banky so zriadením záložného práva na 2. miesto v poradí a množstvo pojmov, ktoré ho čakajú a neminú,
  • informuje Vás o prebiehajúcich kampaniach a výhodách v jednotlivých bankách – samozrejme reálnych a úplných, nie takých, ako sú prezentované v masmédiách, kde je povedané A - aby prilákali klientov, ale B, ktoré im oznámia až v banke, čo pochová ich nádeje o výhodných podmienkach prezentovaných výhodách,
  • po výbere banky Vám oznámi, aké tlačivá a doklady je potrebné do konkrétnej banky doložiť a odovzdá Vám ich,
  • pripraví všetky potrebné bankové tlačivá, ktoré s Vami vyplní a vysvetlí a tieto následne  odovzdá do banky, kde začne schvaľovací proces a  počas tohto procesu je v kontakte s bankou, ktorá ho informuje o stave úveru (nemôže zasahovať do schvaľovacieho procesu, takú kompetenciu nemá),
  • po schválení úveru Vám túto informáciu oznámi a zúčastní sa s Vami podpisu všetkých dokumentov v banke, a upozorní Vás na všetky body zmluvy, ktoré sú už pre pracovníka banky rutinou, lebo to opakuje možno niekoľkokrát denne a nepovažuje to za až  také dôležité. Toto je dôležitý moment, pretože aj keď klient niektorým pojmom úplne nerozumie, no má istotu, že poradca áno a môže sa na neho spoľahnúť, že mu nedovolí podpísať nič skryto nevýhodné, resp. nepochopené,
  • pomôže Vám doložiť všetky potrebné doklady k čerpaniu úveru, ustráži termíny čerpania ako v úverovej zmluve, tak aj náväznosť termínov v kúpnej zmluve

Prečo využiť služby finančných poradcov RUREX reality s dlhoročnou bankovou praxou ?  Aby bola kúpa nehnuteľnosti a zabezpečenie jej financovania v rukách spoľahlivých profesionálov a aby Vás celá toto zložitá finančno - právna operácia zbytočne nezaťažovala a nestresovala. 

Koľko Vás to bude stáť ?  Odpoveď je jednoduchá – ani jeden cent. Naopak, pri spolupráci s nami môžete získať  aj bonusy, ako napríklad poistenie nehnuteľnosti na jeden rok zdarma.  Tak čo na to povietie ? :)

 

EUREX reality - úvery Nitra, poistenie Nitra - finančné poradenstvoEUREXreality, 949 01 Nitra, mobil: 0944 422 244
E-mail: eurexreality@eurexreality.sk
Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.
Created by WEBLIFE.