English Hungary FranceGermanyItaliaPolandRussia
Info linka: 0944 422 244Facebook Google+ Youtube
Úvodná stránka      O nás      Kontakt
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Ponúknite nám | Hľadáme | Služby | Makléri | Úvery a poistenie | Správa nehnuteľností | Info klientom | Články | Výkup nehnuteľností
Ako zabezpečiť uhradenie kúpnej ceny

 

     K prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti nedochádza samotným podpisom kúpnej zmluvy, ale až rozhodnutím príslušného Katastrálneho odboru Okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva. Práve za účelom preklenutia tohto obdobia je nevyhnutné zabezpečiť úhradu kúpnej ceny niektorým z vhodných zabezpečovacích právnych prostriedkov. Ide najmä o vinkuláciu kúpnej ceny na účte kupujúceho (prípadne aj predávajúceho) alebo úschovu peňazí u notára. V praxi menej využívanými spôsobmi zabezpečenia sú dokumentárny akreditív alebo banková záruka, a to najmä pre ich vyššiu finančnú náročnosť.

    Z pohľadu bezpečnosti je na tom lepšie notárska úschova voči vinkulácii. Notár je zo zákona povinný mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti. Nespornou výhodou je, že účet notára, na ktorom je kúpna cena uschovaná, nepodlieha exekúcii vedenej voči kupujúcemu. Naopak, bankový účet, na ktorom je zriadená vinkulácia, exekúcii podlieha.

     Popri výbere spôsobu zabezpečenia úhrady kúpnej ceny je dôležité zvoliť správne podmienky, po splnení ktorých má byť kúpna cena vydaná zo zabezpečenia predávajúcemu. Okrem bežne používaného originálu výpisu z listu vlastníctva s uvedením kupujúceho ako vlastníka nehnuteľnosti odporúčame alternatívne uviesť aj rozhodnutie o povolení vkladu. V rámci konkrétneho prípadu však môže byť vhodné nastaviť podmienky vydania kúpnej ceny aj iným spôsobom. Našim klientom navrhujeme najvhodnejšie postupy riešenia v rámci individuálnych obchodných prípadov.

Pre vylúčenie rizík pri kúpe alebo predaji nehnuteľností nás neváhajte kontaktovať : 0944422244 / eurexreality@eurexreality.sk

  

Nehnuteľnosti - EUREX reality NitraEUREXreality, 949 01 Nitra, mobil: 0944 422 244
E-mail: eurexreality@eurexreality.sk
Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.
Created by WEBLIFE.