English Hungary FranceGermanyItaliaPolandRussia
Info linka: 0944 422 244Facebook Google+ Youtube
Úvodná stránka      O nás      Kontakt
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Ponúknite nám | Hľadáme | Služby | Makléri | Úvery a poistenie | Správa nehnuteľností | Info klientom | Články | Výkup nehnuteľností
Kúpa nehnuteľnosti zaťaženej záložným právom

 

Vyhliadli ste si byt, ktorý je však zaťažený záložným právom banky. Ako máte postupovať pri jeho kúpe?


V súčasnosti je už celkom bežné, že nehnuteľnosti ponúkané na realitnom trhu sú zaťažené vecnými právami tretích osôb. V prípade záložných práv sú záložnými veriteľmi najmä banky, ktoré poskytli úver predávajúcim na nadobudnutie vlastníctva nehnuteľnosti. Predávajúci nemajú veľakrát možnosť riešiť zánik záložného práva banky inak ako splatením zostatku úveru z kúpnej ceny predávanej nehnuteľnosti.

Ak teda predávajúci nie je schopný zariadiť zánik záložného práva pred podpisom kúpnej zmluvy, ako prvé by mal zabezpečiť vyčíslenie celého zostatku úveru k určitému dátumu s uvedením podmienok zaplatenia zostatku úveru. Vyčíslením zostatku úveru banka zároveň súhlasí so splatením úveru predávajúceho. Následne je možné podpísať kúpnu zmluvu, na základe ktorej kupujúci uhradí časť kúpnej ceny podľa vyčíslenia zostatku úveru priamo na bankový účet banky. Úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny sa vhodným spôsobom zabezpečí (napr. vinkulácia, notárska úschova). Obdobne je možné postupovať aj keď kupujúci hradí kúpnu cenu z úveru.

Po splatení úveru vydá banka predávajúceho písomné potvrdenie o zániku záložného práva. Na základe tohto potvrdenia katastrálny odbor vykoná výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností. Pri podávaní návrhov na kataster odporúčame najskôr podať návrh na výmaz záložného práva a až následne návrh na vklad vlastníckeho práva podľa kúpnej zmluvy.

Vyššie popísaný postup pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti záložným právom možno samozrejme prispôsobiť osobitostiam konkrétneho prípadu, resp. požiadavkám účastníkov predaja nehnuteľnosti.

Pre vylúčenie rizík pri kúpe alebo predaji nehnuteľností nás neváhajte kontaktovať : 0944422244 / eurexreality@eurexreality.sk

 EUREXreality, 949 01 Nitra, mobil: 0944 422 244
E-mail: eurexreality@eurexreality.sk
Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.
Created by WEBLIFE.